Færdselsuheld, arbejdsskade, patientskade eller anden ulykke

Kender du din ret?

Erstatningssager er ofte vanskelige sager. De involverer offentlige myndigheder,
pensionsgivere, sundhedsvæsenet og et eller flere forsikringsselskaber.
Alene procedurespørgsmål kan have indflydelse på sagens udfald.

Resultatet af en erstatningssag er afgørende for din fremtidige levestandard.

For at opnå det du har krav på, skal du kende din ret.

Står du foran eller i en erstatningssag, så gør brug af specialister, der er
uafhængige af sagens parter.

Mødet er gratis og afholdes
Efteråret 2018 (endelig dato kommer)
Mellemgade 12 9800 Hjørring (FOAs mødelokaler)

Hvis du er forhindret denne dag, har du mulighed for at kontakte os for

en gratis gennemgang af din sag og juridisk vurdering af dine muligheder.

Tilmelding anbefales på ih@ledet.dk, tlf. 96 23 53 09 eller udfylde formularen her